TERVISHOID

Tervishoiuasutused on valgustuse planeerimisel nõudlikud keskkonnad. Valgust vajatakse seal väga erinevate ülesannete sooritamiseks ning erinevad on ka sealses keskkonnas viibivate inimeste füüsilised oskused. Kõik see kokku nõuab palju erinevaid valgustuslahendusi.
Uute ravimite ja raviviiside väljatöötamine on tervishoiuasutustele väga oluline. Sobiv valgustuslahendus jäetakse tihti aga vajalikust tähelepanust ilma. Arvestades selle mõju inimeste heaolule, tervisele ning teostusvõimekusele, ei tohiks seda siiski alahinnata.
Kuigi valitsuse standardid ning regulatsioonid annavad juhiseid minimaalsete valgustustingimustega, ei asenda need korralikku planeerimist. Meie kogemuste abil saame luua valguslahenduse, mis arvestab nii töötajate nõudmisi kui patsientide vajadusi.

Intensiivravipalatid ning protseduuriruumid