KOOLID

Meie kaasaegne, teadmistepõhine ühiskond esitab optimaalse õppimiskeskkonna arendamise eesmärgil üha rangemaid nõudeid korralike kunstvalgustuse süsteemide paigaldamisele. Meie ülesanne on probleem lahendada – oleme selle valdkonna spetsialistid.

Õppimine on teabe mõistmise, valimise, tõlgendamise ja salvestamise protsess. Inimese võime õppida, teavet salvestada ja seda seejärel järgmistele põlvkondadele edasi anda on üleüldise arengu ja meie endi evolutsiooni osas ülioluline. Meie kaasaegne, teadmistepõhine ühiskond esitab optimaalse õppimiskeskkonna arendamise eesmärgil üha rangemaid nõudeid korralike kunstvalgustuse süsteemide paigaldamisele. Meie ülesanne on probleem lahendada – oleme selle valdkonna spetsialistid.


70ndail ja 80ndail projekteeritud koolimajad erinevad oluliselt tänapäeval projekteeritutest. Õppimist korraldatakse teisiti ja mitmesugused abivahendid vajavad erinevaid lahendusi. Need vajavad suuremat paindlikkust nii arhitektuuri kui ka valgustite paigaldamise kontekstis.

Täna on meil rohkem teadmisi selle kohta, mis tüüpi lahendused tagavad nii erinevatele vanustele kui ka erinevate teemade suhtes parema õppekeskkonna. Noored õpilased vajavad teistsugust valgustusskeeme kui noorukid ja täiskasvanud. IKT on võimaldanud hakata rakendama uut laadi õpetamist, mis jällegi tekitab teabe andja ja selle vastuvõtja vahelise suhtlemisega seotud probleeme. Õpetaja roll on ikka sama oluline kui varem ja visuaalne kontakt temaga võimaldab paremini keskenduda. Hõlpsam õpetajale keskendumine lihtsustab suhtlemist ja teadmiste omandamist. Uue tehnoloogia ja uute õpetamisviiside väljakutseid vaadeldes soovib Glamox panustada tulevikukoolide valgustuse headesse tehniliste lahendustesse.

Sisukord
Sissepääsualad
Koolikoridorid ja avalikud alad
Trepikojad
Lasteaiad ja mängutoad
Klassiruumid
Esitluste ja tahvlite valgustus
Seminariruumid ja laborid
Auditooriumid
Raamatukogud ja õppesaalid
Spordisaalid
Kapiruumid
Sööklad ja köögid