Laadunvarmistusjärjestelmät

Glamox Groupin laadunvarmistukseen liittyvä toiminta perustuu Glamoxin valvontajärjestelmään sisältyviin ensisijaisiin valvonta-asiakirjoihin ISO 9001 laatujärjestelmästandardin edellyttämällä tavalla.
Useimmilla yhtymän tuotantoyksiköillä ja testauslaitoksilla on ISO 9001 sertifioidut laadunvarmistusjärjestelmät. Laadunvarmistuksemme käsittää kaikki seuraavat tärkeät toimintaan liittyvät osa-alueet:

• Laadunvarmistus tuotekehityksessä ja valmistuksessa
• Laadukkuus alihankkijoiden ja komponenttien valinnassa
• Laadukas valmistus
• Laadukas testaus ja sertifiointi
• Laadukas logistiikka ja tuotteiden kuljetus
• Laadukas asiakaspalvelu ja reklamaatioiden käsittely

Ympäristöpolitiikka
Glamox Groupilla on myös oma ympäristöpolitiikka, ja useilla tuotantoyksiköillämme on myös ISO 14001 ympäristösertifikaatti.

Lue lisää ympäristöpolitiikastamme tästä linkistä