Valaistuksen ohjaaminen

  • Vähentää energiankulutusta ja rakennuksen käyttökustannuksia
  • Mukauttaa valaistuksen yksilöllisiin tarpeisiin ja kohentaa työskentelyolosuhteita

Ratkaisu valitaan tarpeiden mukaan. Lisäksi taloudelliset seikat vaikuttavat valintaan.

Mitä valaistuksen ohjaaminen on?
Valaistuksen ohjaaminen käsitteenä merkitsee niistä lähtevän valon ja niiden ulkomuodon hallintaa. Seuraavien parametrien muuttumista hallitaan:

  • Valon jakautuminen
  • Valon määrä (valovoima/luminanssi)
  • spektrin jakautuma (valon väri)

Yksittäisiä valaisimia tai valaisinryhmiä voidaan ohjata manuaalisesti tai automaattisesti.

Tässä luvussa tarkastellaan yksittäisten valaisimien ja valaisinryhmien ohjaamista. Niitä voidaan himmentää jatkuvasti tai vaiheittain, ja niistä voidaan katkaista virta.

Sekä manuaalista että automaattista ohjaamista käytetään. Tärkeintä on saada tarpeet selville riittävän aikaisin, jotta tarpeettomilta kustannuksilta vältytään.

Energiansäästö
Ihanteellinen valaistuksen ohjausjärjestelmä säästää energiaa jopa 70 %, sillä siinä käytetään elektroniikkaa (HF). Ja liike- sekä päivänvalotunnistimet auttavat säästämään vielä lisää.

Avokonttorissa on paikalla keskimäärin puolet työntekijöistä. Päivänvalo valaisee työpisteitä 30–60 % olosuhteiden mukaan. Energiaa säästyy lähes suorassa suhteessa loisteputkien himmentämiseen. Nykyaikaiset valaistuksen ohjaamisjärjestelmät perustuvat näihin tietoihin, kuten kaavio osoittaa.