Glamox en het milieu

Onze armaturen hebben een lange levensduur. Dat vereist energie-efficiënte oplossingen. Glamox draagt bij aan de bescherming van het milieu door hoogwaardige, energiezuinige producten te leveren aan de eindgebruiker.
90% van de milieubelasting van een armatuur wordt veroorzaakt door het energieverbruik, terwijl productie, transport en afvoer/recycling slechts 10% uitmaken. Daarom willen we een pioniersrol spelen in de ontwikkeling van de beste oplossingen. Energiebesparende, hoogwaardige armaturen zijn gebaseerd op betere lichtbronnen, efficiënte reflectoren, een nieuw uiterlijk en moderne bedieningselementen.

Milieubeleid
Ons doel is om energiezuinige producten te produceren met energiezuinige lichtbronnen, die gefabriceerd worden met energiezuinige en milieuvriendelijke processen. Verschillende van onze productie-eenheden hebben milieucertificering volgens ISO 14001. Onze maatregelen voor milieubescherming zijn geïntegreerd in onze kwaliteitssystemen.

De belangrijkste milieuaspecten van onze onderneming:

  • Energieverbruik gerelateerd aan het gebruik van onze armaturen door de eindgebruiker
  • Productlevensduur, materiaalkeuze en recyclebaarheid van de producten
  • Energie- en materiaalverbruik tijdens productie
  • Transport van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten
  • Productie afval

Wettelijke voorschriften
Glamox voldoet aan de RoHS Richtlijn (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment), die tot doel heeft gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Hiervoor kiezen we met grote zorg onze elektrische componenten en onze leveranciers.

Bovendien voldoen onze producten aan de WEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), die de ontwikkeling en het ontwerp van de producten vereist met het oog op eenvoudige recycling van materialen of energie.