IP beschermingsklasse (objecten)

In onze laboratoria en stofkamers beoordelen we de klasse van onze armaturen tegen het binnen dringen van vaste voorwerpen, deze is afhankelijk van de mate van bescherming en de vereisten voor de verschillende verlichtingsproducten.
Vaste voorwerpen bescherming
Er zijn zes niveaus van bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen, vertegenwoordigd door het eerste cijfer in de tweecijferige IP-rating van een product.
  1. >50mm: elk groot oppervlak van het lichaam, zoals de rug van een hand, maar geen bescherming tegen opzettelijk contact met een lichaamsdeel
  2. >12.5 mm: vingers of vergelijkbare objecten
  3. >2.5 mm: gereedschap, dikke draden etc.
  4. >1mm: meeste draden, schroeven etc.
  5. Stof beschermd: het binnendringen van stof kan niet volledig worden verhinderd, maar er mag niet zoveel binnen komen dat het ten koste gaat van de goede werking van de apparatuur; volledige bescherming tegen contact
  6. Stofdicht: geen indringen van stof; volledige bescherming tegen contact

De stof testkamer
Stof testen worden uitgevoerd om de werking van onze armaturen te testen tegen extreme omstandigheden. Internationale normen geven de duur van de test aan en de samenstelling van het gebruikte stof. De vorming van de stof binnen de ruimte van de test geschiedt door perslucht injectie. De stof wordt door de kamer heen geblazen met intensieve luchtbewegingen.