IP beschermingsklasse (water)

In onze waterkamers beoordelen we de klasse van onze armaturen tegen het indringen van water, deze is afhankelijk van de mate van bescherming en de vereisten voor de verschillende verlichtingsproducten.

Met behulp van de IP code ontvangen de producten een tweecijferige IP beschermingsaanduiding, bijvoorbeeld IP22. Het eerste getal geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen aan, terwijl het tweede getal betrekking heeft op de acht niveaus van bescherming ten aanzien van het binnendringen van water:

  1. Druppelend water: bescherming tegen verticaal dalend druppelend water.
  2. Druppelend water bij een schuine stand tot 15°:  bescherming tegen dalend druppelend water als de behuizing tot 15 ° wordt gekanteld.
  3. Sproeiend water:  bescherming tegen sproeiend water tot 60 ° verticaal.
  4. Spatwater:  bescherming tegen spatwater van alle zijden.
  5. Waterstralen:  bescherming tegen spuitwater (spuitmond 6.3 mm) vanuit elke hoek.
  6. Sterke waterstralen:  bescherming tegen sterk spuitwater (spuitmond 12.5 mm) vanuit elke hoek.
  7. Onderdompeling tot 1 m:  bescherming tegen tijdelijke onderdompeling. Bij onderdompeling van de behuizing onder gedefinieerde omstandigheden (druk en tijd) tot 1 m dringt geen water in schadelijke hoeveelheden binnen.
  8. Onderdompeling onder 1 m:  bescherming tegen continue onderdompeling onder door de fabrikant gespecificeerde voorwaarden. Meestal betekent dit dat de apparatuur hermetisch is afgesloten. Voor bepaalde soorten apparatuur kan het ook betekenen dat indringend water geen schade veroorzaakt