Investeringskalkyl

Denna kalkyl beräknar återbetalningstid vid investering i en LED installation jämfört med en belysningsanläggning med konventionella ljuskällor. Skriv in din information nedan. Återbetalningstiden beräknas genom att dividera skillnaden i driftskostnader över skillnaden i investeringar. Det kan tolkas som hur många år det tar att "tjäna tillbaka" din initiala investering. Beräkningen ger ett förenklat resultat, dvs alla parametrar som  kostnader för städning, kalkyl- eller diskonteringsränta mm tas inte hänsyn till.

Beskrivning Konventionell LED Skillnad Enhet
Antal armaturer Armaturer
Armaturpris inkl ljuskälla Belopp
Installationskostnad per armatur Belopp
Summa, investeringar Belopp
Energiförbrukning per armatur Watt
Energipris Belopp/kWh
Drifttimmar per år Timmar
Livslängd, ljuskälla Timmar
Kostnad utbyte av ljuskälla, inkl ljuskälla och arbete Belopp
Summa årliga driftskostnader Belopp
Återbetalningstid År
Energibesparing %