Miljöpolicy

Våra armaturer har lång livslängd. Det kräver energieffektiva lösningar. Glamox Luxo Lighting bidrar till att förbättra miljön genom att leverera bra produkter som sparar energi åt slutanvändaren.
Så stor del som 90 procent av armaturernas miljöpåverkan kommer från energin som förbrukas, medan produktion, transport och återvinning bara står för 10 procent. Det är därför vi har beslutat oss för att vara en föregångare när det gäller att utveckla de bästa lösningarna: Bättre ljuskällor, effektiva reflektorer, ny optik och moderna styrsystem lägger grunden för bra armaturer som sparar energi när produkterna används.

Miljöpolicy
Vårt mål är att tillverka energieffektiva produkter med hjälp av energieffektiva ljuskällor, som har tillverkats med energieffektiva och miljövänliga processer. Flera av våra produktionsenheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Våra miljörutiner är integrerade i våra kvalitetssystem.

De allra viktigaste miljöaspekterna för vårt arbete är:

• Energiförbrukning i förhållande till användarens användning av våra armaturer
• Produktens livslängd, val av material och produkternas återanvändbarhet
• Energi- och materialförbrukning vid produkttillverkningen
• Transport av råmaterial, mellanvaror och slutprodukter
• Avfall från driften

Lagstadgade krav
Glamox Luxo Lighting uppfyller RoHS-direktivet (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) vars syfte är att begränsa användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Vi gör det genom att välja ut elektriska komponenter och leverantörer på ett omsorgsfullt sätt.

Våra produkter uppfyller WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) som kräver att produkter utvecklas och konstrueras för att underlätta material- eller energiåtervinning.