Våra kvalitetssystem

Glamox Groups kvalitetspolicy fastställs i de primära kontrolldokumenten för Glamox kontrollsystem i enlighet med ISO 9001 kvalitetsstandard.
De flesta tillverkningsenheter och testanläggningar har certifierade kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001. Vår kvalitetspolicy omfattar samtliga av följande viktiga aspekter för våra aktiviteter:

• Kvalitet inom produktutveckling och konstruktion
• Kvalitet när det gäller att välja leverantörer och komponenter
• Kvalitet inom tillverkning
• Kvalitet inom testning och certifiering
• Kvalitet inom logistik och produktleverans
• Kvalitet när det gäller kundvård och hantering av reklamationer

Miljöpolicy

Glamox Group har även en miljöpolicy och flera av våra produktionsenheter innehar ISO 14001 miljögodkännande.

Följ den här länken för att ta reda på mer om vår miljöpolicy