Kalender för webinar och evenemang

           Webinar

          Möten

         Seminar


April


LMS – Hur man kan spara pengar genom att optimera användningen av belysning

Byggnader med lång drifttid har en stor potential när det gäller att spara pengar på belysning. Hur kan du använda ljusstyrningssystem för att utnyttja denna potential och samtidigt se till att du har rätt ljus när du behöver det?

Datum: 19/4

Boka nu »


Maj


Hur man kan vända utmaningen att belysa moderna kontorslayouter till sin fördel

Tysta zoner, mötes zoner, privata zoner, sociala zoner - hur planerar du ett belysningssystem som fungerar för flexibla och dynamiska kontorsmiljöer?

Datum: 18/5

Boka nu »


Juni


Belysning spelar roll! Hälsofrämjande belysning för patienter med demens och psykiatriska tillstånd

Hur kan smart användning av ljusteknik leda till bättre välmående för patienter med demens och psykiatriska tillstånd? Använd Human Centric belysning för att skapa en lugnande miljö.

Datum: 15/6

Boka nu »