Kalender för webinar och evenemang

           Webinar

          Möten

         Seminar


Juni


Hur kan Human Centric Lighting hjälpa patienter med demens och psykiatrisk sjukdom

Hur kan smart användning av ljusteknik leda till bättre välmående för patienter med demens och psykiatrisk sjukdom? Använd Human Centric belysning för att skapa en lugnande miljö.

Datum: 15/6

Boka nu »