Group IT Manager

(only available in Norwegian)
Lysbransjen og Glamox gjennomgår en spennende utvikling innen digitalisering av løsninger og verktøy. Glamox har allerede styrket sin digitale kompetanse, men har ambisjoner om å forsterke denne ytterligere. Konsernet har både egenutviklede og standard systemløsninger. Videreutvikling av eksisterende og nye løsninger er viktig for å styrke vår verdiskapning og konkurransekraft også i fremtiden.

Glamox kjører felles IT-løsninger for våre selskap i Europa, Asia og Nord-Amerika. Glamox sin IT-avdeling har det operative ansvaret for drift av konsernets IT-løsninger. Vi er lokalisert i Molde, Oslo og Bremen i Tyskland, og avdelingen består for tiden av 13 ansatte. Vår nåværende IT sjef går over i en ny stilling i konsernet, og vi søker derfor etter Group IT Manager.

Aktuelle arbeidsoppgaver:
 • Lede IT-avdelingens utvikling av tjenester i samsvar med organisasjonens behov
 • Samarbeide aktivt med brukere, systemeiere og andre for å sikre effektive løsninger
 • Støtte utviklingen av digitaliserte løsninger i samarbeid med divisjonene
 • Pådriver for å utnytte nye digitale verktøy
 • Sikre en kostnadseffektiv organisering og drift av våre løsninger
 • Videreutvikle IT avdelingen
 • Ivareta informasjonssikkerhet, IKT-beredskap mv.
 
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
 • Relevant utdannelse fra Universitet/Høgskole
 • Dokumentert erfaring som leder i en større IT-organisasjon
 • Interesse for nye digitaliserte løsninger og verktøy
 • Erfaring fra arbeid med arkitektur og løsninger på ulike systemplattformer
 • Strukturert arbeidsform
 • God serviceinnstilling og samarbeidsevne
 • Må beherske engelsk muntlig og skriftlig
 
Vi tilbyr den riktige kandidaten:
 • En spennende lederstilling i et internasjonalt miljø
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Noe reisevirksomhet
 • Arbeidssted Molde

Spørsmål om stillingen kan rettes til Terje Andersen, Group IT manager eller Marit Vien Nerbøvik, Personalsjef, HR. 

Søknad med CV sendes til Personalsjef, HR innen 26. mars 2017.
 
Terje Andersen
Group IT Manager,
IT Department
Marit Vien Nerbøvik
Personnel Manager,
Human Resources
Kontor:
Mobil:
Epost:
 71 24 62 35 
 958 64 380
 terje.andersen@glamox.com
Kontor:
Mobil:
Epost:
 71 24 61 49
 971 62 866
 mvn@glamox.com

Corporate

Marine, onshore and offshore solutions