5 års garanti

Fra 1. oktober 2010, yder Glamox Luxo Lighting 5 års garanti mod produktionsfejl og materialefejl på alle produkter mærket Glamox, Luxo, og Høvik. Forudsat at betingelserne i garantien er opfyldt, vil Glamox Luxo Lighting enten reparere eller erstatte produkterne.
Denne garanti gælder fra fakturadato og gælder for fabrikations- og materialefejl, hvis produkterne er taget i brug / installeret;

  • i fuld overensstemmelse med deres tilsigtede formål og brugervejledningen
  • inden for det angivne operationelle område, f.eks. miljø
  • med strøm inden for det angivne område, f.eks. volt, strømstyrke og frekvens
  • på professionel og lovlig vis og i overensstemmelse med den udleverede installationsvejledning

Garantien dækker ikke:

  • enhver form for driftstab.
  • Fejl der skyldes udsættelse for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vandindtrængen, brand, dårlig ventilation eller andre forhold, der ikke er under Glamox Luxo Lighting A/S 's kontrol
  • dele, der skal udskiftes pga. almindelig slitage, f.eks. lyskilder, startere og batterier
  • mangler på grund af forenelighedsproblemer mellem produkterne og installationsmiljøet, f.eks. kontrolsystem og strømforsyning
  • produkter, der er ændret eller repareret af uautoriserede personer
  • almindelig vedligeholdelse og reparationer