Anvendelsesområder for Glamox HCL

Human Centric Lighting har mange anvendelsesområder, men hver løsning skal skræddersys til kundens specifikke behov. Vi har mere end 70 referenceprojekter med belysningsløsninger, vi har udviklet til skoler, sundhedsinstitutioner, kontorer og industrielle bygninger.

Skoler

Øget koncentration
Skoler kan nyde godt af human centric lighting på flere måder. Denne type belysning bruges ikke kun til at stimulere døgnrytmen for elever og lærere, men også til at øge opmærksomheden under prøver og opgaver, der kræver koncentration. Med biologisk optimerede belysningssystemer i undervisningsmiljøer opnås naturlige lysforhold mere effektivt.

Se din skole i et andet lys 
En human centric belysningsløsning kan højne niveauet i skolerne. For eksempel kan det rigtige lys om morgenen med tilstrækkelig lysstyrke og blå bølgelængder hjælpe eleverne med at vågne og forblive opmærksomme og fokuserede i løbet af skoledagen. Læreren kan tænde et intensivt, koldt hvidt lys under koncentrerede aktiviteter eller et varmt hvidt og dæmpet lys ved afslapning og i klassens time. Uanset om du er lærer eller elev, lader Glamox HCL dig se din skole i et andet lys.

Fordele ved at benytte HCL i skoler


Du sover bedre
• Belysningssystemer, som giver højere lysintensitet og farvetemperatur på det rigtige tidspunkt i løbet af dagen, kan forbedre søvnkvaliteten og varigheden og således påvirke indlæringsevnen positivt.

Du præsterer bedre
• I de tidlige morgentimer kan det rigtige lys reducere følelsen af træthed og gøre det nemmere at koncentrere sig.

• Et bedre belysningsmiljø kan også øge opmærksomhed og koncentration i timerne.

Du har det bedre
• Muligheden for at justere lyset, alt efter undervisningen, bidrager til øget velvære for elever og personale. Det handler om at have det rigtige lys, på det rigtige tidspunkt.

Glamox har stor erfaring i at udstyre skoler og uddannelsesinstitutioner med skræddersyede human centric lighting løsninger.

Link til referencer for uddannelsesinstitutioner med HCL »

Kontor

Få en bedre arbejdsdag
Mennesker bruger de fleste af deres vågne timer indendørs, især om vinteren. Det gør kontorer ideelle til implementering af human centric lighting løsninger. Rapporter fra arbejdspladser og kontorer viser et boost i både energi og motivation efter installation af en human centric lighting løsning samt bedre trivsel hos medarbejderne.

Stay focused
Research shows that, in addition to providing sufficient lighting for carrying out work-related visual tasks, workplace lighting can affect employee alertness, mood, cognition, sleep-wake pattern and overall well-being. The timing, duration and spectral composition of the light exposure all play important roles in these non-image forming effects. Moreover, research has shown that these effects may also depend on the environmental context, type of activity, personal characteristics and employees’ momentary level of fatigue. 

Fordele


Du sover bedre

  • Udsættelse for intensivt køligt hvidt lys i dagtimerne, kan have en positiv effekt på kontorarbejdernes søvn i løbet af den efterfølgende nat

Du præsterer bedre

  • Lysindstillingerne kan indvirke positivt på medarbejdernes holdning til arbejdsmiljøet.
  • Der kan være stor forskel på foretrukne lysindstillinger. Individuel lysstyring kan derfor påvirke jobtilfredsheden i positiv retning

Du har det bedre

  • Eksponering for mere intenst lys kan øge medarbejdernes følelse af årvågenhed og vitalitet.
  • Human centric lighting kan også have en positiv indvirkning på humøret og følelsen af velvære, især i områder med begrænset adgang til sollys i vintermånederne.


Glamox har stor erfaring i at udstyre alle slags kontorer med skræddersyede human centric lighting løsninger og således skabe arbejdsmiljøer, som giver mere energi og glæde.

Glamox HCL produkter og løsninger overholder WELL Building Standard™*

Link til referencer for kontorer med HCL »

Sundhedssektoren

Bedre sundhedspleje
Sundhedsinstitutioner er velegnede til implementering af belysningscyklusser, der indeholder solopgangs-, solnedgangs- og dagslyssimulationer, da beboerne ofte er der permanent. Effekten på patienter eller beboere kan være et højere aktivitetsniveau om dagen, bedre søvn om natten og kortere rehabilitering.

På hospitaler og plejehjem har patienter og beboere ofte begrænset adgang til dagslys på grund af sygdom eller nedsat bevægelsesevne. At tilbringe meget tid indendørs, kan også forstyrre søvnmønstret, specielt om vinteren. Patienter med demens og andre kognitive sygdomme er særligt sårbare over for manglende dagslys. Glamox HCL forbedrer disse forhold ved at bidrage til at genoprette patientens naturlige døgnrytme.

Anvendelsesområder i sundhedssektoren

For ældre patienter  
Særligt i vintermånederne lider mange ældre mennesker af manglende eksponering for dagslys. Det har ikke alene negative konsekvenser for deres døgnrytme, men nedsætter også deres kognitive evner. En human centric lighting løsning kan kompensere for utilstrækkelig eksponering for dagslys og bidrage til at stabilisere beboernes døgnrytme. Det kan føre til bedre søvn og i sidste ende forbedre den mentale og følelsesmæssige tilstand, dvs. beboernes trivsel. Belysning kan også have en positiv indvirkning på agitation.

På psykiatriske institutioner
Forskning viser, at udeladelse af de blå komponenter i lyset kan have en positiv indvirkning på visse grupper af psykiatriske patienter ved at afhjælpe symptomer som maniske episoder (4). Forskere og læger undersøger derfor, om lys uden blå bølgelængder kan bruges i behandlingen af disse patienter.

På hospitaler
En human centric lighting løsning kan kompensere for utilstrækkelig eksponering for dagslys og bidrage til at stabilisere beboernes døgnrytme. Effekten på patienter eller beboere kan være bedre søvn om natten og kortere rehabilitering. Dæmpet varmt lys, inden patienterne skal sove, kan bidrage til produktionen af melatonin, der gør det lettere at falde i søvn.

På operationsstuer
Brugen af farvet lys kan være en fordel for kirurger, som bruger monitorer under operationen (f.eks. endoskopiske procedurer). Dynamisk blåt eller grønt lys i synsfeltet bruges til at øge kontrasterne på skærmene. Det reducerer også belastningen på kirurgernes øjne. Human centric lighting kan også bruges til at skabe et afslappende miljø for patienterne før og efter operationen.

Benefits using HCL in healthcare


Du sover bedre
• HCL kan stabilisere døgnrytmen og forbedre søvnkvaliteten.

• HCL kan reducere behovet for sovemidler.

Du præsterer bedre
• HCL kan forbedre de kognitive evner hos patienter og personale. 

• HCL kan aflaste personalet, fordi beboerne er aktive og hviler på de rigtige tidspunkter. 

• HCL kan forbedre de visuelle arbejdsforhold for kirurger, som er afhængige af monitorer under operationer.

Du har det bedre
• HCL kan forbedre det psykiske og fysiske velbefindende for patienter og personale, fordi de har sovet godt. 

• HCL kan spille en rolle i at forhindre humørsvingninger og depression.

Glamox har stor erfaring i at udstyre sundhedsinstitutioner med skræddersyede human centric lighting løsninger.Industri

Bedre performance
Belysningsinstallationer med højere intensitet og justerbart hvidt lys kan øge produktionsoutputtet og reducere træthed, fejl og ulykker.

Mindre træthed, færre fejl
Mange industrier kræver et højt koncentrationsniveau af deres medarbejdere, som ofte betjener store maskiner og tungt udstyr. Højere intensitet kombineret med det rigtige farvespektrum og omhyggelig timing af de forskellige belysningsindstillinger kan føre til større årvågenhed blandt industriarbejdere. Det giver mindre træthed, som igen reducerer antallet af fejl.

Du sover bedre
• HCL kan stabilisere døgnrytmen og forbedre søvnkvaliteten.

Du præsterer bedre
• HCL kan reducere træthed og øge produktionsoutputtet.

• HCL kan øge årvågenheden og reducere risikoen for fejl og ulykker.

Du har det bedre
• Eksponering for mere intenst lys kan øge skifteholdsarbejderes følelse af årvågenhed og vitalitet både om dagen og om natten.  

• Human centric lighting kan også have en positiv indvirkning på humøret og følelsen af velvære, især i områder med begrænset adgang til sollys i vintermånederne.

HCL til skifteholdsarbejdere
Belysning til natholdet kræver, at den ønskede effekt overvejes omhyggeligt. For at øge årvågenhed og reducere risikoen for fejl i slutningen af natholdsskiftet anbefaler vi eksponering for koldt hvidt lys i natholdets sidste timer. Det kunne kombineres med individuelt styrede “brusebade” med koldt hvidt lys hver time i anden halvdel af skiftet.

For skifteholdsarbejdere, der arbejder mere end 4 nætter i træk, kan lyset bruges til at ændre døgnrytmen, så det er nemmere at vænne sig til natarbejde. Individuelle indstillinger og personlig styring er vigtige elementer ved installation af HCL-løsninger til skifteholdsarbejdere.

Vores eksperter vil hjælpe og guide dig hele vejen for at sikre den perfekte løsning til dine behov.