BIM


BIM

(Bygningsinformationsmodellering) er en intelligent 3D modelbaseret proces, som tilbyder arkitekter, ingeniører og entreprenører værktøjet til en mere effektiv plan, design, kontruktion og håndtering af bygninger og infrastruktur. 

En BIM model

er en virtuel tredimentionel byggeplads. Det kan være en bygning, infrastrukturprojekter eller andre større eller mindre projekter.Et BIM-objekt

også kaldet en BIM familie og fungerer som en slags byggesten. At bruge BIM-objekter som byggesten simplificerer processen af at konstruere en BIM-model. Eksempler på BIM-objekter kan være vægge, vinduer eller i vores tilfælde armaturer. 
Nogle af de bedste BIM-objekter på markedet

Udvikling af Glamox BIM-objekter

Glamox indså tidligt at brugen af 3D-konstruktionssoftware til planlægning og konstruktion af bygninger ville blive mere og mere almindeligt. For at imødekomme den forventede 3D-objekt efterspørgsel  fra vores kunder (se definition i ramme), startede vi et projekt, hvor målet var at tilbyde de bedste BIM-objekter i belysningenbranchen. Efter grundig vurdering besluttede vi, at softwaren Revit fra AutoDesk var den bedste platform til vores BIM-filer. Vi udviklede derfor vores filer i tæt samarbejde med Symetri, som er den skandinaviske udbyder af Revit softwaren, for at gøre dem til en af markedets bedste. Vi har siden 2012 tilbudt disse BIM-filer gratis på vores hjemmeside. 

Løbende forbedringer
Gennem årene har vi løbende forbedret vores BIM-filer. Både 3D-konstruktionen og den tekniske beskrivelse er blevet finjusteret. Der er tilføjet mere brugbar information, så som driver per 16A MCB B eller C sikring for hver model og også IFC-paramentre for at sikre at den tekniske beskrivelse i vores BIM-filer bliver eksporteret til IFC korrekt. Nu tilbyder vi også både Face based og Unhosted BIM-filer, så man har den komplette pakke eftersom markedet benytter sig af begge typer, når der skal planlægges og konstrueres.

Opdateret og produktspecifikke filer
Eftersom vi designer og konstruerer vores BIM-filer internt, bliver den tekniske opgradering af vores produkter implementeret i vores filer og offentliggjort på hjemmesiden løbende.Det betyder, at alle vores filer på hjemmesiden er opdateret og ideele til at planlægge, designe og konstruere. Gennem de sidste par år er brugen af BIM som et værktøj til drift og vedligeholdelse af bygninger blevet mere og mere populært. Glamox BIM-objekter er produkt specifikke, hvilket gør dem særlig egnet til dette formål!


Glamox 3D-gengivelses model, sammenlignet med Glamox BIM

3D gengivelse af et Glamox produkt

Glamox BIM modeller; designet præcist men uden detaljer om designet hvilket holder datastørrelsen på mellem 300 og 500 kb!

Glamox tilbyder to typer af BIM objekter

Face based model

Unhosted


Glamox BIM objekter tilbyder

• Præcise men små 3D-modeller. 300 til 500 kb
• Produkt specifikke filer, der passer til både  planlægning, drift og vedligeholdelse
• Produkt specifik lysmåling (IES) indbygget i modellen
• Både Unhosted og Face based objekter
• Alle Glamox BIM-filer kan nemt findes på vores hjemmeside
• En bred vifte af teknisk information
• Internt design og konstruktion sikre at kunder altid får den korrekte information
• IFC-parameter i den tekniske beskrivelse (til eksport af åbne BIM)

Vi tilbyder BIM-filer af hele vores sortiment, der ligger på hjemmesiden!Download fra en produktfamilieside:

Download fra en artikelside: