Boldtest i sportshal

Belysningsarmaturer til brug i sportshaller og lignende skal være modstandsdygtige over for stød og slag.
Flere af vores produkter har boldtestgodkendelse i henhold til den tyske standard DIN 57710-13. Denne standard handler om belysningsarmaturers modstandsdygtighed over for stød og slag i indendørs sportshaller. Den kræver at et armatur, der rammes af en bold, skal kunne modstå enhver skade, som kunne få dele af armaturet til at falde ned.
For at bestå standardtesten skal belysningsarmaturet kunne modstå 36 skud fra tre retninger. Maks. stødhastighed er 60 km/t, og bolden er en kalibreret håndbold. Produktet skal kunne fungere efter testen, uden at løse eller beskadigede dele falder ned, og uden at IP-klassen ændres.