EMC (Electromagnetic compatibility testing)

EU-direktiver stiller krav om, hvilke normer udstyr af enhver art skal overholde, før de markedsføres i EU. Derfor skal alt elektrisk udstyr overholde EMC-direktivet.
Dette EU-direktiv henviser til de europæiske produktnormer EN-55015 (elektromagnetisk forstyrrelse fra et lysarmatur) og EN-61547 (et belysningsarmaturs immunitet over for elektromagnetisk forstyrrelse udefra).

Betydningen af EMC-kontrol
Elektromagnetisk kompatibilitet er en gren af elektricitetslæren, som undersøger den utilsigtede generering, udbredelse og optagelse af elektromagnetisk energi med hensyn til uønskede virkninger (elektromagnetisk forstyrrelse eller EMI), som en sådan energi kan medføre.
 
EMC har til formål at sikre, at udstyr eller systemer ikke indbyrdes forstyrrer eller forhindrer korrekt drift via falsk udledning og absorption af elektromagnetisk interferens.

Test i et beskyttet kammer
I et beskyttet kammer kan vi udføre alle nødvendige test af belysningsarmaturer. Vi kan teste produkter for elektrostatisk udladning (ESD), svingninger på strømledninger og immunitet over for højfrekvens elektromagnetiske felter.