Fotometri

Fotometri er måling af lyset, og hvordan det opfattes af det menneskelige øje. 
Vores belysningsarmaturer testes ved brug af roterende fotometre, som holder armaturet fast i en passende afstand fra fotocellen, så det kan betragtes som en punktkilde. Roterende fotometre bruger et motoriseret system og et spejl, der sender lyset, som kommer fra belysningsarmaturet, i alle retninger til fotocellen. Ud fra de fotometriske data er det muligt at producere lystekniske data i henhold til anvendte standarder og anvendelsesområder.
Disse data fungerer som basis for belysningsberegningsprogrammer, hvor brugen af forskellige belysningsarmaturer i de relevante lokaler beregnes og vurderes, så nøjagtige designplaner for belysning kan udarbejdes. 
Al fotometri udføres i henhold til EN13032-1 og CIEs (International Lighting Commission) regler og retningslinjer.