HF-information

Flimmerfrit lys giver øjeblikkelig start og forlænger lyskildens levetid.
De første HF forkoblinger kom på markedet i midten af firserne. Til at begynde med var priserne relativt høje, og indtjeningen blev dermed dårlig. I dag opererer vi med 5. generations HF forkobling. Priserne har stabiliseret sig på et tilpas niveau og kvaliteten ligeså. De fleste køber armaturer med HF reaktor for at reducere driftsomkostningerne. Både strømregningen og antal lysrørsskift bliver reduceret. Den som imidlertid oplever de største fordele, er brugeren. Undersøgelser viser, at belysning med HF forkobling giver mindre træthed, og mindre koncentrations svigt. Nogen påstår at den enkleste og rimeligste måde at forbedre indeklimaet på rent teknisk, er at installere nye armaturer med HF forkobling.

Glamox benytter kun forkoblinger fra Europas mest kvalitets bevidste leverandører. Alle vores HF forkoblinger har indebygget de sidste landvindinger som varmstart og konstant lys uafhængig af forsyningsspænding.

Funktionsbeskrivelse
En HF forkobling består af:

  • Netfilter, som forhindrer forstyrrelser på nettet i at ødelægge forkoblingen, samt hindre at forstyrrelser fra forkoblingen kommer ud på nettet.
  • Ensretter, som omformer forsyningsspændingen til jævnspænding.
  • Højfrekvensgenerator, som omformer jævnspændingen til en højfrekvent rørstrøm.
  • Kontrolkredse, som er logiske kredse til at kontrollere rigtigt tændforløb, deaktivering af udbrændte rør o.s.v.

I modsætning til en konventionel forkobling bliver der taget hånd om tændforløbet af selve forkoblingen. Først bliver katoderne forvarmet til rigtig temperature, noget som tager ca. 0,5-1,2 sec. Derefter kommer tændimpulsen, som sætter udladningsprocessen i gang. Det er den højfrekvente rørstrøm, som gør, at lysrøret får en mere effektiv drift. Den svagt fluoriserende belægning på lysrørene gør at lyset bliver konstant og ikke svinger i takt med frekvensen på forsyningsspændingen. Dette gør igen, at effektiv værdien af lyset bliver højere.