Installation

Nyttige tips ved installation af belysningsanlæg med vores armaturer.
Byggeperioden
Belysningsarmaturet skal ikke forsynes fra midlertidig byggestrøm. Foretag altid tilkobling af armaturet når nettet er spændingsløst. Ustabilt net kan skade elektronikken i armaturets forkobling.

Tilkobling
Tilførselskabel må være af en kvalitet, der tåler eksponering af UV-stråling og varme fra lyskilderne. Selv om temperaturforholdene inde i armaturet er indenfor kravene for et armatur, kan det være, at tilførselskabelet ikke har tilstrækkelig kvalitet til at tåle dette. Tilførselskabelet må beskyttes fra direkte stråling fra lysrøret ved hjælp af lystæt strømpe eller lignende. Hvis tilførselskabel føres gennem armaturet, skal der tages hensyn til både mulig UV-stråling samt varmepåvirkning fra armaturets komponenter på kabelet.

Isolationstest

Belysningsarmatur kan testes med max 500V DC. Spændingen påføres mellem jord og de sammenkoblet faser. OBS: Gør faserne spændingsløse før du eventuelt løsner nullederen.  

Elektronik
Armaturerne benytter elektroniske forkoblinger, der driver lyskilderne med høj frekvens (HF). HF-forkoblingen sparer energi, giver flimmerfrit lys og støjer ikke. Derudover forlænger man levetiden på lyskilderne og sparer brugeren for eventuelt udskiftning af glimtænder i armaturet. Levetiden til elektronik er påvirket af temperatur og kvaliteten på netspændingen. Nominel levetid sættes til 50.000 timer ved armaturets højest tilladte omgivelsestemperatur. Det må imidlertid forventes ca. 10% bortfald i løbet af denne periode. Transienter og spændingsspidser samt tilkobling til byggestrøm af dårlig kvalitet vil drastisk forkorte levetiden.