Instruktion til demontering

Kravene til miljøvenligt design af lyskilder og separate styreanordninger, forordning (EU) 2019/2020, kræver at der skal leveres instruktion til demontering for alle omgivende produkter.

Du finder instruktionerne for Glamox produkter ved at følge dette link:

Download