Investeringsberegner


Denne beregning indikerer tilbagebetalingstiden ved investering i LED installation sammenlignet med en installation med konventionelle lyskilder. Udfyld skemaet nedenunder for at se resultatet. Tilbagebetalingstiden er beregnet ved at dividere forskellen i driftsomkostninger over forskellen i investeringerne. Fra denne beregning kan man se, hvor mange år det tager at ”tjene” investeringen hjem. Metoden giver et forenklet resultat dvs. alle parametre såsom rengøringsomkostninger, diskonteringsrente osv. ikke er medtaget.

Udfyld alle felterne for at beregneren fungerer korrekt


Beskrivelse Konventionel LED Forskel Enhed
Antal armaturer Armaturer
Armaturpris inkl. lyskilde Kr.
Installationsomkostning pr armatur Kr.
Sum, investeringer Kr.
Energiforbrug pr armatur Watt
Energipris kWh
Brugstimer pr år Timer
Lyskilde levetid Timer
Lyskildeudskiftning omkostning inkl. timeløn Kr.
Sum, årlig driftsomkostning Kr.
Tilbagebetalingstid    År
Energibesparelse    %