IP-klassificering (vand)

I vores vådrum vurderer vi vores belysningsarmaturers evne til at modstå indtrængen af vand med varierende grader af beskyttelse afhængigt af kravene til forskellige typer af belysningsprodukter.
I henhold til IP-koden får produkterne en tocifret klassificering f.eks. IP22, IP 44 osv. Det første ciffer angiver produktets beskyttelsesniveau mod indtrængen af faste fremmedlegemer, mens det andet ciffer angiver de otte grader af beskyttelse mod indtrængen af vand:

1. Dryppende vand: Dryppende vand (lodret faldende dråber) må ikke have nogen skadelig virkning.
2. Dryppende vand ved en hældning på op til 15°: Lodret dryppende vand må ikke have nogen skadelig virkning, når udstyret hælder med en vinkel på op til 15° fra sin normale stilling.
3. Sprøjtende vand: Vand, der falder som regn i enhver vinkel op til 60° fra lodret, må ikke have nogen skadelig virkning.
4. Vandsprøjt: Vand, der sprøjtes mod udstyret fra en hvilken som helst retning, må ikke have nogen skadelig virkning.
5. Vandstråler: Vandspuling, med en dyse (6,3 mm) mod udstyret fra en hvilken som helst retning, må ikke have nogen skadelig virkning.
6. Kraftige vandstråler: Vand, der med stor kraft sprøjtes med en dyse (12.5 mm) mod udstyret fra en hvilken som helst retning, må ikke have nogen skadelig virkning.
7. Nedsænkning op til 1 m: Indtrængen af vand i skadelige mængder må ikke være mulig, når udstyret er nedsænket i vand under kontrolleret tryk og tid (under 1 m vand).
8. Nedsænkning over 1 m: Udstyret er egnet til varig nedsænkning i vand under forhold, som specificeres af producenten. Normalt vil det betyde, at udstyret er hermetisk forseglet. Men med visse typer udstyr kan det betyde, at vand kan trænge ind men kun på en sådan måde, at det ikke har nogen skadelig virkning.