Klimatest

Miljøsimuleringer i klimatestkamre giver os mulighed for, under kontrollerede forhold, at måle temperaturens og luftfugtighedens indvirkning på vores produkter.
Klimatest er påkrævet for at sikre, at vores belysningsarmaturer overholder standarden under de klimatiske forhold, de vil blive udsat for under brug. Materialer kan forringes over tid og endda før tid enten på grund af meget høje eller meget lave temperaturer, mens høj luftfugtighed kan føre til kondens, som kan skade de elektroniske komponenter.

Vores klimatestkamre har en kapacitet på op til 1.500 liter. De bruges til at foretage varmetest på op til +180 °C, kuldetest på ned til -75 °C og test af luftfugtighed fra 15 til 98 %.

Her kan vi genskabe, hvilken effekt forskellige temperaturer og luftfugtighed har på vores armaturer herunder ekstreme stressparametre som pludselige temperaturforandringer. Nøjagtig simulering af autentiske miljømæssige forhold fremmer forskningen i nye materialer og forbedrer vores produkters kvalitet og pålidelighed.