Auditorier

Auditorier og aulaer giver udfordringer til belysningen. Der kræves ofte adskillige lysscenarier for at give mulighed for forskellige indstillinger til forelæsninger, skriftlig arbejde, præsentationer osv. Lysstyring spiller en vigtig rolle sammen med en godt designet belysningsløsning.
Betydningen af belysningen i et auditorium er tydelig allerede inden begivenheden starter. Studerende og publikum skal nemt kunne finde vej til deres pladser, samt at trappetrin, gange og udgange skal være godt belyst. Indbyggede armaturer eller LED-strips i gulv og væg er gode til at guide og skal altid være tændt. Vægarmaturer giver en følelse af øget sikkerhed, men må ikke forstyrre præsentationen.

Under en forelæsning, skal de studerende have nok lys til at lave notater. Minimumskravet er 200 lux, men man bør overveje et højere niveau. Samtidig skal belysning kunne dæmpes ved video/skærm præsentationer. Man bør tage hensyn til undgå blænding.

Præsentationsbelysning er endnu vigtigere her end i klasseværelser, da afstanden mellem formidler og publikum er større. Derfor kan det være sværere at se ansigtsudtryk. Klar og vertikal belysning i præsentationsområdet er vigtig for visuel kommunikation.

Det er vigtigt at lyset kan styres fra både underviseren og ved udgangen. Forudprogrammerede scenarier gør det nemt for brugeren at anvende lysstyringen.

Uddrag fra DS/EN 12464‐1
Se i standard for komplette oplysninger.


Type område, opgave eller aktivitet
Lux-niveau (Em)
Blænding (UGRL)
Farvegengivelse
(Ra)

 Auditorier, foredrags-/forelæsningssale
200 19 80


Produkter »