Indgangspartier

Indgangspartierne er et referencepunkt for elever, personale og besøgende, hvad angår information og kommunikation. I moderne skolebygninger, er forhallen det rum, hvor forsamlinger mødes, udstillinger og skoleteater og eksterne arrangementer afholdes.
Indgangshaller er multi-funktionelle, da de er et rum for kommunikation, udstillinger og information. Derfor skal belysningen være fleksibel for at tage højde for de forskellige aktiviteter. Valget af belysningsarmaturer giver lokalet en bestemt stemning, der gør at man føler sig velkommen og begejstret på samme tid. Lys giver rummet struktur og inspiration til brugerne.

I moderne skolearkitektur er de store trapper i foyeren et mødested for studerende og ansatte. Hele klasser samles der for at modtage information fra lærere. Trappen er også godt sted for uformelle møder, og ​​giver indgangen til foyeren karakter.

På grund af aftenarrangementer, er lyset ofte tændt det meste af døgnet. Dagslyssensor kan reducere energiforbruget. Ofte ønsker man også, at lyset skal kunne dæmpes under teaterstykker eller film. Ved udstillinger behøver man en jævn vertikal belysning for at tiltrække opmærksomhed og for at give en god baggrundsbelysning. Smalstrålende eller bredstrålende projektører er gode til at belyse elevernes arbejde som der udstilles eller til teaterstykker.

Indgangspartier og foyerer er ofte flaskehalse, hvor eleverne løber ind og ud af snævre åbninger. Derfor er aktivitetsniveauet højt og vi anbefaler en lidt højere belysningsstyrke på minimum 200 lux. Indgangspartier er også overgangsområder fra udendørs til indendørs belysning. Derfor giver en lidt højere belysningsstyrke (200 lux) øjnene bedre vilkår for at gå fra dagslys til et lavere kunstigt lysniveau. Tilstødende færdselsarealer behøver kun 50 lux i henhold til standarden, men højere belysningsniveauer bør evalueres, når det er relevant. Visse områder i indgangspartiet kan kræve højere lysniveauer, så som siddegrupper områder.

Uddrag fra DS/EN 12464‐1
Se i standard for komplette oplysninger.


Type område, opgave eller aktivitet
Lux-niveau (Em)
Blænding (UGRL)
Farvegengivelse
(Ra)

 Indgange, forhaller
200 22 80


Produkter »