Omklædningsrum

Omklædningsrum og omklædningsfaciliteter kræver klar og ensartet belysning. Potentialet for energibesparelser er stort på grund af deres specifikke og tidsbegrænsede anvendelse.
Skabe og garderober skal have tilstrækkelig vertikal belysning for nemt at kunne finde sine egendele. Høj farvegengivelse gør tøjfarver mere synlige. Den almene belysning skal minimum være 200 lux.

I toiletter og baderum er det ofte et krav, at der skal anvendes armaturer med en høj IP klasse.

Tilstedeværelsessensorer der tænder og slukker lyset efter behov, er en god og effektiv måde at spare på energien, da omklædningsrum kun anvendes kortvarigt.

Uddrag fra DS/EN 12464‐1
Se i standard for komplette oplysninger.


Type område, opgave eller aktivitet
Lux-niveau (Em)
Blænding (UGRL)
Farvegengivelse
(Ra)

 Garderober, omklædning, baderum og toiletter
200 25 80