Skoler/Undervisning

Læring er opfattelse, udvalg, organisering, tolkning og lagring af stimuli. Vores evne til at lære, huske og videreføre kundskab til nye generationer er grundlæggende for al udvikling. Det moderne vidensamfund stiller stadig store krav til god belysning og et optimalt indlæringsmiljø. Det er disse udfordringer vi kan løse, det er her vi har vores ekspertise.

Skolebygninger der blev tegnet i 70’erne og 80’erne er meget forskellig fra de skoler som bliver tegnet i dag. Undervisningen bliver organiseret anderledes, og hjælpemidlerne vi anvender i dag kræver nye løsninger. Vi stiller større krav til fleksibilitet, både når det gælder bygningsudformning og ikke mindst når det gælder belysningen.

Vi har i dag en større viden om, hvilke løsninger der giver et bedre læringsmiljø, både for de forskellige aldre og for de forskellige fag. Unge elever kræver en anden belysning end unge og voksne. Teknologien har givet nye måder at undervise på, som giver os udfordringer i forbindelse med kommunikationen mellem formidler og modtager. Lærerens rolle er stadig lige så vigtig som før, og den visuelle kontakt bidrager til et bedre fokus. Bedre fokus på læreren simplificerer kommunikationen og gør det lettere at tilegne sig viden. Ved at kigge de udfordringer, der ligger i ny teknologi og nye måder at undervise, ønsker Glamox at bidrage med gode lystekniske løsninger til skolerne i fremtiden.

Læs mere om løsninger for hvert type lokale:

Indgangspartier
Skole korridorer og gangarealer
Børneinstutioner og legerum
Klasseværelser
Trappeopgange
Auditorier
Biblioteker og læsesale
Idrætshaller
Omklædningsrum
Præsentation og tavlebelysning