Skole korridorer og gangarealer

Gangarealer er måske de mest multifunktionelle rum i skolebygningen. Der er mange forskellige ​​aktiviteter og deres placeringer i bygningen er ofte med ringe tilgang af dagslys. Bevægelsessensorer kan reducere energiforbruget, da tilstedeværelsen er meget varierende.
Når klokken ringer, løber eleverne ud for til forskellige indendørs og udendørs aktiviteter. Korridorerne bruges til at sidde, lege, hænge overtøj, udstille elevers værker og transport. Kravet til belysningsniveauet er 50 lux, men højere belysningsniveau bør overvejes og tilpasses aktiviteterne.

Lys i ansigter, er vigtigt i gangarealerne. Elever og lærere skal kunne se hinandens ansigter også uden for klasseværelset. Dette kan gøres ved at kaste lys på loftet og vertikale flader.

Lange skolekorridorer er fremragende lokaler for de yngste børn for at udvikle deres syn. For de yngste børn er det mere vanskeligt at forstå afstande og tredimensionelle objekter. En blanding mellem direkte og indirekte belysning i korridoren, kan hjælpe dem med at se objekter mere tydeligt. Korridorer skaber naturlige navigationslinier, men kan også skabes via af guidelinier, luminans kontraster, armaturernes retning og belysning.

Nødbelysning er vigtigt, da korridoren ofte er en flugtvej. Armaturer med med nødlys tænder automatisk i tilfælde af strømsvigt. Exit skilt og flugtvejsbelysning viser vejen til flugtveje og sikkerhedsudstyr. Lux krav er beskrevet i DS/EN 1838:1999, Belysning – Nødbelysning.

For at sikre en sikker navigation, er klart lys uden blænding og hårde skygger nødvendig. Hårde og lange skygger kan fejltolkes som trin eller forhindringer for svagtseende. En god måde at tage højde for særlige behov, er at anvende gode luminans kontraster, dvs forskellige farver til at markere retning, trin og guidelinier.

Under klassetimer er korridorerne ofte tommer, og her er tilstedeværelsessensorer en effektiv måde at reducere energiforbruget på. Hvor dagslyset er tilgængeligt, kan belysningen også dæmpes ved hjælp af sensorer.

Uddrag fra DS/EN 12464‐1
Se i standard for komplette oplysninger.


Type område, opgave eller aktivitet
Lux-niveau (Em)
Blænding (UGRL)
Farvegengivelse
(Ra)

 Færdselsarealer og gange
 100 25 80
 Trapper
150 25 80


Produkter »