Klasseværelser

Den væsentligste del af læreprocessen er visuel. Elevernes aktivitetsniveau varierer meget i løbet af skoledagen: Fra koncentration ved læsning og prøver, til at lytte til lærerens præsentation eller at slappe af. Da flere skole ofte flytter rundt på bordene i klasserne, skal belysningen tage højde for dette.
Klasseværelset er et lokale med mange aktiviteter, såsom læsning, skrivning, elev-/lærerpræsentationer, teater, lege, prøver osv. I moderne skoler, ændres indretningen i forhold til aktivitet/behov. En fleksibel belysningsløsning understøtter alle aktiviteterne gennem dagen med et jævnt lysniveau i hele lokalet. Alligevel kan der være bestemte zoner, hvor der kræves specialiseret belysning. For eksempel bør området foran tavlen have en god og særskilt belysning på læreren.

Dagslys er foretrukket, hvis det er tilgængeligt. I de seneste år har undersøgelser vist at justering af den hvide farve i lyset, giver positive læringsresultater. Armaturer der ændrer på lysets farvetemperatur har en dokumenteret positiv effekt på børns evne til at koncentrere sig, klare sig bedre i prøver og reducere hyperaktivitet. Kunstigt lys bør kunne dæmpes og blænding der forstyrrer koncentrationen bør undgås.

Visuelle opfattelser udvikles anderledes fra 12-årige og opefter. Derfor bør belysningen også være anderledes i forhold til de yngre børn. Det er vigtigt at have et mere indirekte lys. Den bedste løsningen til belysningen for de ældre elever er at anvende armaturer med kun 30% oplys eller armaturer med en passende optik, der reducerer genskin og giver et jævnt lys. Det giver det korrekte lysniveau på skrivebordene og samtidigt giver et godt læringsmiljø. Samtidigt er et godt lys på læreren og tavlen også vigtigt.

 light_illustration_2  light_illustration_4
En kombination af direkte og indirekte lys er en god løsning for børn i alderen far 7 til 12 år. Det direkte lys giver gode markante skygger, der hjælper på opfattelsen af afstand og tredimensionelle objekter, mens det indirekte lys giver et godt arbejdslys og kaster lys på vægge og loft for at øge vertikal belysning, og dermed forbedrer vilkårene for visuel kommunikation.


Uddrag fra DS/EN 12464‐1
Se i standard for komplette oplysninger.


Type område, opgave eller aktivitet
Lux-niveau (Em)
Blænding (UGRL)
Farvegengivelse
(Ra)

 Klasselokaler, undervisningslokaler
300 19 80
 Klasselokaler til aften- og voksenundervisning
300 19 80


Produkter »