locker_room_1

Omklædningsrum og omklædningsfaciliteter kræver klar og ensartet belysning. Potentialet for energibesparelser er stort på grund af deres specifikke og tidsbegrænsede anvendelse.

Flere detaljer

auditorium

Auditorier og aulaer giver udfordringer til belysningen. Der kræves ofte adskillige lysscenarier for at give mulighed for forskellige indstillinger til forelæsninger, skriftlig arbejde, præsentationer osv. Lysstyring spiller en vigtig rolle sammen med en godt designet belysningsløsning.

Flere detaljer

reference_denmark

Belysning i børneinstitutioner skal hjælpe til nysgerrigheden, læringen gennem leg og velværen. Små børn bevæger sig rundt og oplever verden på en anderledes end ældre skolebørn og voksne. Børn i institutioner lærer ved at se, efterligne og røre, og det sætter særlige krav til belysningen.

Flere detaljer

hatlane

God belysning I skolekøkkener gør at kvalitetskontrol af fødevarer bliver vurderet pålideligt. Arbejde med køkkenredskaber er fremragende træning for unge hænder og øjne, og belysningen bør være en hjælp til dette krævende fag.

Flere detaljer

bogeskov_skolen

Biblioteker danner et rum for selvstudium og gruppearbejde gennem både koncentration og afslapning. Ud over korrekt læse-, og hylde belysning, skal der være imødekommende atmosfære. Naturligt lys og dagslys skaber et behageligt studiemiljø.

Flere detaljer

entrance_area_2

Indgangspartierne er et referencepunkt for elever, personale og besøgende, hvad angår information og kommunikation. I moderne skolebygninger, er forhallen det rum, hvor forsamlinger mødes, udstillinger og skoleteater og eksterne arrangementer afholdes.

Flere detaljer

corridor_3

Gangarealer er måske de mest multifunktionelle rum i skolebygningen. Der er mange forskellige ​​aktiviteter og deres placeringer i bygningen er ofte med ringe tilgang af dagslys. Bevægelsessensorer kan reducere energiforbruget, da tilstedeværelsen er meget varierende.

Flere detaljer

islands_brygge_skole

Trappeopgange er vigtige cirkulationsområder, der kræver særlig opmærksomhed. Aktivitetsniveauet er ofte højt og man skal kunne bevæge sig sikkert og uhindret frem. Trapperne skal være særlig godt belyst for at øge brugernes sikkerhed.

Flere detaljer

islandsbrygge-school_06

Skolekantiner er et naturligt sted for pauser, afslapning samt store og små møder. Belysningen børe give et velkomment og afslappende miljø, og samtidig tage hensyn til de mange forskellige aktiviteter, som finder sted her.

Flere detaljer

oyet534x295

Skoler er ideelle til justerbart hvidt lys. Her bruges lyset ikke kun til at styre døgnrytmen for elever og lærere, men også til at øge årvågenheden under prøver og opgaver, der kræver koncentration.

Flere detaljer

solevag_skole_references_06

Indendørs sportsfaciliteter anvendes til mange sportsgrene og belysningskravene varierer meget i forhold til sportsgrenen. En jævn belysning samt intelligente lysstyringssystemer, der tilpasser belysningsniveauet til sporten, er nøglen til effektiv belysningsløsning.

Flere detaljer

classroom_3

Den væsentligste del af læreprocessen er visuel. Elevernes aktivitetsniveau varierer meget i løbet af skoledagen: Fra koncentration ved læsning og prøver, til at lytte til lærerens præsentation eller at slappe af. Da flere skole ofte flytter rundt på bordene i klasserne, skal belysningen tage højde for dette.

Flere detaljer

Hvorfor finder vi det nemmere at lære, når der er en underviser til stede? Er kropssprog og udtryk vigtige for at få budskabet ud? Hvis ja, hvorfor står lærerne så mellem tavlebelysningen og den almene belysning i klasseværelset? Når man for underviseren frem i lyset, sikrer man at budskabet får større opmærksomhed.

Flere detaljer