cold_storage_freezing_rooms1

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Da fluorescerende lys ikke virker ordentligt under kolde forhold, har virksomhederne måttet installere flere belysningsarmaturer for at opfylde behovet for lys. Fremover er LED belysning, som fungerer i sådanne miljøer, løsningen.

Flere detaljer

heavy_industry_1

Tung industri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj indgangsbeskyttelse og et eksplosionssikkert design til visse områder.

Flere detaljer

storage_-logistics_2

Lagerbygninger er generelt høje på grund af de høje reoler. Adgang til dagslys kan være begrænset eller endda ikkeeksisterende. Smalle gange stiller særlige belysningskrav.

Flere detaljer

clean_rooms_1

Da der stilles øgede krav til produktkvaliteten, er topprioriteten i et renrum at beskytte produkterne mod kontaminering. Renlighed og hygiejne sikres via lukkede belysningsarmaturer, der er nemme at vedligeholde og rengøre.

Flere detaljer

inspections_-laboratories_1

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og mangler på produktoverflader. Et ordentligt kvalitetstjek afhænger af det rette supplerende lys.

Flere detaljer

production_halls_30

Montagearbejde i dag er mere automatiseret, og kvalitetskravene er højere. Til de resterende visuelle arbejdsopgaver er en intelligent og ergonomisk belysningsløsning afgørende for at bibeholde medarbejdertilfredshed og performance.

Flere detaljer

food_processing_1

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe redskaber og maskiner. Det kræver god belysning.

Flere detaljer

control_rooms_2

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i nathold for at overvåge driften af fabrikkens udstyr. En fin balance mellem aktiverende lys til at øge opmærksomheden og ikke-aktiverende lys til at hjælpe med at tilpasse øgnrytmen, er påkrævet ligesom tilstrækkeligt lys til at læse dokumenter og forstå betjeningspanelerne.

Flere detaljer

hazardous_areas_1

På næsten alle fabrikker er der områder, hvor eksplosionsrisikoen er høj. Der gælder strenge regler for at afhjælpe disse risici, og elektriske belysningsarmaturer er en vigtig del af risikostyringen. Brug af eksplosionssikre (Ex) belysningsarmaturer er obligatorisk i disse områder, og deres klassificeringer er baseret på zoner i henhold til farepotentialet.

Flere detaljer

agriculture_1

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og dirigerer fysiologiske processer i alle dyr. Lys gør det lettere at se, hvilket er vigtigt for at finde føde; det styrer døgnrytmen; og endelig, lys starter og regulerer frigivelsen af flere hormoner, hvilket er afgørende for metabolisk regulering og reproduktion. Belysningsløsningen bør også tage hensyn til landmandens behov for visuel præstation.

Flere detaljer

chemical_facilities_1

Kemiske produktionsfaciliteter er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, støv og skadelige gasarter kan være en udfordring for belysningsinstallationen.

Flere detaljer

oyet534x295

Belysningsinstallationer med højere intensitet og justerbart hvidt lys kan øge produktions-outputtet og reducere træthed, fejl og ulykker.

Flere detaljer

parking_house_1

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke, snavsede, indelukkede og utrygge. Heldigvis er dette ved at ændre sig, da indendørs parkering er ved at blive pænere. Arkitekter, ejere og designere er begyndt at indse, at faciliteter, der ser bedre ud og har kvalitetsbelysning, vil gøre brugerne mere trygge, tiltrække flere kunder og også forbedre miljøet.

Flere detaljer