Lyskildedata

Lyskilder, som er i slutningen af deres levetid, kan udvikle varme ud over det, som er forventet. Dette kan skade armaturets komponenter. Det er altid godt økonomisk at planlægge gruppeskift af lyskilder. Tjek levetiden på lyskilden du anvender på vores hjemmeside under Lyskildedata eller henvend dig til din leverandør af lyskilder. Planlæg derefter i intervaller hvornår lyskilderne skal udskiftes. Nogle lyskilder vil sandsynligvis svigte før opgivet levetid og må skiftes før planlagt gruppeskift af lyskilderne.
Udskiftning af lyskilder udføres, når lysarmaturet er i spændingsløs tilstand. Lyskilder, der udskiftes, skal erstattes med tilsvarende for at bibeholde armaturets egenskaber. Benyt altid hansker ved udskiftning af lyskilder, så fingermærker ikke bliver efterladt på reflekterende flader.