Miljø

Glamox koncernens kvalitetspolitik er beskrevet i Glamox kontrolsystemets primære kontroldokumenter i overensstemmelse med kvalitetsstandarden ISO 9001.
Op til 90 % af et belysningsarmaturs miljøpåvirkning skyldes energiforbruget, mens produktion, transport og genvinding kun står for 10 %. Derfor er vi fast besluttet på at være på forkant med udviklingen af de bedste løsninger. Bedre lyskilder, effektive reflektorer, ny optik og moderne styringssystemer er basis for gode belysningsarmaturer, der sparer energi ved brug.

Miljøpolitik
Vores mål er at producere energieffektive produkter ved hjælp af energieffektive lyskilder, der fremstilles i energieffektive og miljøvenlige processer. Flere af vores produktionsenheder har en ISO 14001 miljøgodkendelse, og vores miljøvenlige rutiner er integreret i vores kvalitetssystemer.

De vigtigste miljømæssige aspekter i driften er:

• Energiforbruget ved slutbrugerens anvendelse af vores belysningsarmaturer
• Produktlevetid, valg af materialer og produkternes genanvendelighed
• Forbruget af energi og materialer ved produktfremstilling
• Transport af råmaterialer, halvfabrikata og færdige produkter
• Driftsspild

Lovkrav
Glamox opfylder RoHS-direktivet (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment), hvis formål er at begrænse brugen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Det gør vi ved omhyggeligt at udvælge vores elektriske komponenter og leverandører.

Vores produkter opfylder WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, som foreskriver, at produkter udvikles og designes med henblik på genvinding af materialer eller energi.

Download ISO 14001 miljøcertifikater