Modstandsdygtighed over for stød

Inden for mekanik er stød en voldsom kraft, der udløses i kort tid, når to eller flere ting støder sammen.
Stødtest bruges til at undersøge, hvor stærkt materialet er. Et materiales styrke er afhængigt af dets evne til at absorbere energi under deformation. Skøbelige materialer har en lav styrke, fordi de ikke tåler ret meget deformation. Et materiales stødenergi kan også ændre sig alt efter temperaturforholdene. Generelt reduceres et materiales stødenergi ved lavere temperaturer.

Minus 50°C
Vi tester vores belysningsarmaturer ved hjælp af et pendul med en kendt masse og længde, som tabes fra en kendt højde for at ramme objektet. Objektet er placeret i et specielt kammer med temperaturer ned til -50°C. Temperaturen i kammeret skal være fem grader lavere end den laveste omgivende temperatur specificeret af producenten for det belysningsarmatur, der testes.