EN12464-1:2011

I 2011 blev den europæiske standard for kunstig belysning i arbejdslokaler opdateret. Denne opdatering vil medføre ændringer af indretningen af indendørs arbejdspladser. Glamox vil fokusere på disse ændringer ved at forklare, hvad de betyder for indendørs belysningsinstallationer.