Optik

Vores egenudviklede reflektorer giver optik med fokus på komfort.
T5 optik
T5 lysrøret har som udgangspunkt kun 6% højere lysudbytte end T8 lysrøret, men på grund af en mindre diameter er det kun en lille del reflekteret lys, som rammer røret på vej ud af armaturet. Det gør, at man får højere systemvirkningsgrad. Det kræver imidlertid en reflektorteknik med god lyskontrol. Glamox´egetudviklede reflektormatte-materiale giver mulighed for dette.

Reflektorkonstruktion er ofte et kompromis mellem kravet til høj virkningsgrad, god afblænding og belysningskomfort. Vor egenproducerede optik for T5 er et eksempel på dette. Høj virkningsgrad er opnåd, og vi tilfredsstiller både engelske CIBSE og tyske DIN-normer for afblænding, uden at vi er gået på kompromis med komfort. “Den bedste dom er ofte, at man ikke mærker den”. Når det gælder arbejdsbelysning, har Glamox Luxo samme filosofi.

Tværspejl og strålegang
At konstruere et effektivt sidespejl byder som regel på små udfordringer. Det er, når tværspejlene skal konstrueres, at udfordringerne står i kø. Vore tværspejl er ekstremt smalle i bunden for at få højest mulig virkningsgrad. Den buede top giver god afblænding i alle synsvinkler. Den store bredde på lamellen giver uniforme luminanser og dermed bedre synskomfort.