OptiWin 3D Pro

OptiWin 3D Pro er vores eget lysberegningsprogram, som kan downloades gratis for vores kunder og samarbejdspartnere. Programmet gør det muligt at lysberegne omfattende og komplekse projekter.
Korrekte lysberegninger er vigtige for at et bygge- eller renoveringsprojekt kan opfylde de krav, der stilles til belysning og energiforbrug. Lysberegninger gør det også muligt at iværksætte korrigerende tiltag på et tidligt stadie i projektet. Resultaterne af OptiWin-beregningene leveres i form af en godt dokumenteret rapport.

Godt at vide om OptiWin 3D Pro:

  • Giver enkel og hurtig lysprojektering ved brug af DAK-tegninger
  • Man kan også importere 3D modeller i .DWG eller .DGN format
  • Armaturdatabasen indeholder mere end 5000 forskellige lysarmaturer
  • Armaturdatabasen opdateres kontinuerligt
  • Enkel beregning af nødbelysning
  • Kan udføre LENI-beregninger (Light Energy Numeric Indicator)
  • Giver værdifuld dokumentation af projekterne

Følg linket til højre for at downloade OptiWin 3D Pro!