Politik for samfundsansvar (CSR) for Glamox Group

VISION

Formålet med denne politik er at fastsætte klare og ensartede standarder for at sikre, at al virksomhedsdrift udføres på en etisk måde.
Politikken gælder for alle medarbejdere i Glamox A/S og dets datterselskaber (kaldet Glamox). Politikken omfatter også leverandører, underleverandører, repræsentanter og andre ordregivende partier af Glamox A/S og dets datterselskaber.
Alle parter, som denne forretningsetik gælder for, er i sidste ende individuelt ansvarlig for overholdelse af denne politik.

MÅL

Glamox ønsker at have et positivt omdømme i alle aspekter af sin virksomhed.
Glamox skal drive sin virksomhed med integritet, respekt for loven, kulturer, værdighed og enkeltpersoners rettigheder i alle de lande hvor virksomheden opererer.
Overholdelse af nationale, regionale og internationale regler, love og konventioner er obligatorisk i Glamox. Forretningsetik rækker længere ud over simpel overholdelse af disse. Vi skal stræbe efter at drive vores forretning på en måde, der gør folk stolte af at arbejde med og for Glamox. Vi vil yderligere bygge vores samfundssansvar på FN (Forenede Nationer) Global Compacts 10 principper.

MENNESKERETTIGHEDER

Vores virksomhed skal støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneske rettigheder (Princip 1), og sørge for at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. (Princip 2).
Enhver overtrædelse af de grundlæggende menneskerettigheder er helt uacceptabel.

ARBEJDSKRAFT

Vores virksomhed skal støtte foreningsfrihed og effektiv anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger (princip 3).
Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde (princip 4).
Effektiv afskaffelse af børnearbejde (princip 5).
Afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (princip 6).

MILJØ

Vores virksomhed skal støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer (princip 7).
Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed (princip 8).
Tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier (princip 9).

ANTI – KORRUPTION

Vores virksomhed skal modarbejde korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse. (Princip 10)

ANTI - KONKURRENCEBEGRÆNSENDE PRAKSIS

Glamox er forpligtet til fair og åben konkurrence. Under ingen omstændigheder må Glamox engagere sig i anti - konkurrencebegrænsende praksis eller aktiviteter i strid med anti – tillid love og direktiver.