Referencer

Navitas

Den stjerneformede bygning – tegnet af Kjær & Richter sammen med Christensen & Co arkitekter fungerer med sine mange og innovative energiløsninger som et laboratorium i skala 1:1.
Navitas er udstyret med moderne laboratoriefaciliteter og eksperimentelt udstyr. Bygningen er blandt andet opført som fuldskala energilaboratorium, hvor bærende konstruktioner, energistyringssystemer samt køle- og ventilationsanlæg er fuldt tilgængelige for forskere og studerende.

Navitas fremstår som et internationalt fyrtårn for energibesparelser og anvendelse af energiteknologier, opført som Energiklasse 1.

Bygningen opfylder principperne for integreret energidesign. Det betyder, at bygningen konstant tilpasser sig sine brugere med det lavest mulige energiforbrug.

På taget af Navitas forsyner 1280 solceller bygningen med energi, og i de nederste etager afkøles bygningen med havvand.

Navitas er forsynet med intelligent regulering af ilt- og lysniveau for at sikre et optimalt indeklima og arbejdsmiljø.
  • Fakta om Navitas:
    38.700m
  • 2.700 studerende, undervisere, forskere, iværksættere og virksomheder

Vores løsning
Der er anvendt vores C10-S1 som gennemgående armatur. Armaturet passer godt i designet på lamellofterne. På trapperne er der indbygget vores D20-R downlight, der giver et godt lys og effekt på trapperne.
Der er anvendt i40 i parkeringskælderen med 450 parkeringspladser.


 Bygherre  Ingeniørskolen, Maskinmesterskolen, Incuba Science Park & Aarhus Kommune
 Arkitekt  C.F. Møller A/S,  Kjær & Richter & Christensen & Co
 Rådg. Ing.  Alectia A/S
 Installatør  EL:CON Århus A/S