Referencer

Riffelsyndikatet, Nordhavn

Den 5.000 kvm store bygning i Nordhavn er blevet opdateret, så den nu rummer både boliger, kontorer og butik.
Riffelsyndikatet er en gammel bygning med en historie helt tilbage fra 2. verdenskrig. 
Bygningen har gennemgået en moderniseret renovering, hvor man har valgt at beholde husets oprindelige karakter, for at værne om bygningens særlige historie. 
Der er samarbejdet om, at skabe den bedst mulige løsning, og der er blevet taget en række bæredygtige valg for den fremtidige brug af bygningen. Bygningen er blevet opdateret, så den rummer både boliger, kontorer og butik. 

Riffelsyndikatet har i 2020 været indstillet til renoverprisen der gives til projekter, hvor b.la. håndværk og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau.

Vores løsning
Som grundbelysning i projektet er der blevet leveret C80-P armaturer med kombination af op/ned lys, for at give optimal belysning i kontorområderne. Oplyset sikrer diffus og blændfri belysning og nedlyset hjælper med kontraster og rumoplevelse. 

 Bygherre Retreal Nfs Nordhavn 1 P/S
 Arkitekt Cobe A/S
 Rådg. Ing. PME Elrådgivning
 Installatør Bjerregaard El