Rengøring

Regelmæssig rengøring af belysningsarmaturer er afgørende for at give optimal belysning. Armaturer rengøres i spændingsløs tilstand. Elektriske komponenter og tilkoblinger må ikke udsættes for vand eller fugt. Rengøringsintervaller er normalt i h.h.t. intervaller, der er planlagt under projektering eller i forbindelse med udskiftning af lyskilder.
Armaturer kan vaskes med et neutralt vaskemiddel (pH 7). Vaskemiddelet blandes i lunkent vand. Blandingen påføres med en mikrofiberklud, svamp eller lignende. Derefter bør sæberester fjernes ved hjælp af en blød og ren mikrofiberklud fugtet i vand. Der må ikke sprøjtes vaskemiddelopløsninger direkte på armaturet, rester af vaskemiddel kan samle sig i afdækning, reflektor eller optik og være vanskelig at fjerne bagefter. Organiske løsemiddelbaseret og stærkt alkaliske vaskemidler skal undgås, da disse midler kan skade komponenter både på kort og lang sigt. Dette gælder særlig komponenter produceret i forskellige kunststoffer.

Blanke reflekterende flader bør støves af med jævne mellemrum for at sikre optimal belysning. En helt ny, tør og ren mikrofiberklud kan anbefales for afstøvning. For fjernelse af fedt og fingeraftryk kan reflektormaterialet sprayes med vaskemiddel for rengøring af vinduer, glas, pc skærme osv. og tørres så af med en helt ny, tør og ren mikrofiberklud. Eventuelle rester af vaskemiddel kan fjernes ved at påføre rent vand for så at tørre af med en helt ny, tør og ren mikrofiberklud. Rengøring af reflektorer må udføres med forsigtighed, så man ikke skader reflektormaterialer.