Research

PILCS

 

I PILCS projektet (Personalized Intelligent Lighting Control Systems) blev kontorarbejdere udsat for en omhyggelig designet, tilfældigt udvalgt belysningsløsning i 3 uger og derefter en ny løsning for de følgende uger. Enten ville medarbejderne modtage en standard kontorbelysning, det vil sige gennemsnitlig 500 lux på skrivebordet med et neutralt hvidt lys. Alternativt fik de et dynamisk lys med varierende farvetemperatur og intensitet. Dette lys blev tilpasset testpersonens alder og chronotype.

Segment: Kontor

Start: 2016
Sted: Holland
Research institution:TUe

Publikationer: http://www.pilcs.eu/publications.html


TUV Skole

 

Dynamisk belysning på en skole. Virkinger på træthed, opmærksomhed og søvn hos 8-10-årige børn. Der blev installeret et belysningssystem i et klasseværelset med 13 elever (4. klasse) med et klasseværelse med 14 elever (3. klasse) som kontrol. Installationen gav mulighed for semi-manuelt skift mellem 4 muligheder, lysintensitetet varierede mellem 309 - 976 lux og farvetemperaturen fra 2700 til 6500 K. Træthed, opmærksomhed og søvn blev målt før og fire uger efter installationen ved hjælp af Pictorial Sleepiness Scale baseret på Cartoon Faces, the d2-test på opmærksomhed og Children Sleep Habit Questionnaire.

Resultat

Samlet set rapporterede eleverne om mindre subjektiv træthed efter testen sammelignet med baseline  (F =4.71, p=.041) med en tendens i retning af en interaktionseffekt mellem testdag og klasse (F =4.05, p=.056). Yderligere analyser viste mindre træthed ved en post-test sammenlignet med baseline i testklassen (8.9% forbedring, p=.006), men ikke i kontrolklassen (0.2% forbedring, p=.917). Der var ingen effekt af interventionen med hensyn til opmærksomhed eller søvn. Kilde: I.W. Saxvig2, S. Pallesen1,2, B. Bjorvatn1,2, 1 Norwegian Competence Center for Sleep Disorders, Haukeland University Hospital, Norway 2 University of Bergen, Norway

Segment: Skolder 

Sted: Hemsedal, Norge
Tid: Undersøgelse udført i januar og februar 2014

Research institution: UiB, Haukeland University Hospitaland the Norwegian Competence Centre for sleep disorders.


Østmarka psykiatriske hospital

Installation af tuneable hvidt lys i alle områder, der anvendes af bipolare patienter. Fra 18.00-08.00 vil patienterne kun blive udsat for orange lys, der ikke indeholder blå bølgelængder. En forskningsundersøgelse vil dokumentere virkningerne på patienterne. Flere oplysninger vil blive tilføjet, som projektet udvikler sig.

Segment: Sundhed

Sted: Trondheim, Norge

Start: November 2017
Research institution: NTNU


DEM.LIGHT

Tre plejehjem i Bergen vil blive udstyret med tuneable white armaturer, som et integreret lysterapisystem. DEM.LIGHT har til formål, at sætte skub i udviklingen af lysterapi som en loftmonteret løsning til behandling og rehabilitering af demenspatienter. Projektet har et betydeligt klinisk og kommercielt innovationspotentiale, da det har til formål at implementere ny medicinsk teknologi i den primære sundhedssektor og dermed lindre symptomerne på demens, en af samfundets store udfordringer.  Armaturer + Glamox HCL kontrol systemmålinger:  depression, aktigrafi, livskvalitet, neuropsykiatriske opgørelse, adfærdsobservation osv. Flere oplysninger vil blive tilføjet som projektet udvikler sig.

Segment: Sundhed
Sted: Bergen, Norge
Start: 2017
Research institution: UiB


SONAS Ældrecenter

Flere oplysninger vil blive tilføjet som projektet udvikler sig.

Segment: Sundhed
Sted: Athlone, Irland
Start: 2017
Research institution: ITSligo


Simuleringseksperimenter med skifteholdsarbejdere  

Projektet omfatter tre laboratorieundersøgelser, hvor forskellige belysningsscenarier med hensyn til farvetemperatur, lux-niveauer og monokromatisk vs. fuldspektret lys vil blive anvendt på studerende, der simulerer nattevagter. Undersøgelserne vil overvåge effekten på årvågenhed, kognitive præstationer, søvnvarighed og søvnkvalitet. Flere oplysninger vil blive tilføjet som projektet udvikler sig.


Segment: Kontor
Sted: Bergen, Norge
Start: Efterår 2017
Research institutioner: UiB, Haukland University Hospital and the Norwegian Competence Centre for sleep disorders.