Salttest

Salttest er en standardiseret testmetode, der bruges til at teste modstandsdygtighed over for korrosion på overfladebehandlede prøver. I testen skabes et korrosionsangreb på de overfladebehandlede prøver for at se, hvor godt overfladebehandlingen beskytter udstyret.
Salttesten er meget vigtig for at vurdere, hvor velegnede produkterne er til udendørs brug eller til brug i kolde eller våde miljøer. Uacceptable produkter korroderer inden for kort tid, når de udsættes for saltholdig luft.

Standardiseret testkammer til saltsprøjt
Udstyr til test af salt er standardiseret i henhold til nationale og internationale regler. Disse standarder beskriver, hvad der er påkrævet for at udføre disse test og bestemmer testparametre som kammerets størrelse, temperatur, lufttrykket på sprøjteopløsningen, tilberedning af sprøjteopløsningen, koncentration, pH osv.

I vores testkammer med en volumen på 1000 liter kan vi simulere, hvilken effekt saltholdig luft har på vores belysningsarmaturer inden for kortere tid. Forekomsten af oxider bedømmes efter et stykke tid. Testens varighed afhænger af overfladebehandlingens modstandsdygtighed over for korrosion. Jo mere modstandsdygtig overfladebehandlingen er, jo længere tid går der, før der opstår tegn på korrosion.