Vibrationstest

Mange armaturer kræver at blive testet for at kunne modstå vibrationer. Vi har udstyr til at lave nogle kvalificerede test af vibrationer. Der laves tre forskellige typer test: Sinusodial vibration, diverse stødtester og stikprøvekontrol.
Et skridsikkert bord med en oliefilm anvendes til at teste armaturerne fra sinusstød, tilfældige og chok impulser. Accelerationssensorerne anvendes til at se, hvordan armaturet reagerer ved vibrationer. Ved at anvende et skridsikkert bord kan der opnås accelerationsværdier på op til 15G. Uden et skridsikkert bord kan værdier op til 50G opnås.

Vibrationstest med et stroboskop
Da hver prøve skal testes i tre akser (X, Y og Z), skal meget specifikke resonansfrekvenser bestemmes. Der skal i hver af disse laves nogle langvarige test, og armaturets reaktion observeres af et stroboskop.

Ved hjælp af et stroboskop er det muligt at observere specifikke bevægelser i armaturet resonans.