5-aastane garantii

Alates 1. oktoobrist 2010 annab AS Glamox HE 5 aastase garantii kõikidele Glamoxi, Luxo, Luxonic ja ES-System kaubamärkidega toodete tootmisvigadele ja materjalidefektidele. Juhul kui kõik garantiitingimused on täidetud, parandab või vahetab AS Glamox HE tooted uute toodete vastu.
Garantiiaeg algab ostuarvekuupäevast ning kehtib tootmisvigadele ja materjalidefektidele eeldusel, et tooteid on kasutatud/paigaldatud:

  • täielikult kooskõlas nende otstarbele ja tehnilisele kirjeldusele
  • tehnilises kirjelduses lubatud keskkonda
  • ettenähtud tingimustel, st pinge, vool ja sagedus
  • professionaalse paigaldaja poolt legaalsel viisil vastavalt toote tehnilistele andmetele, hooldusjuhendile ja kaasasolevale paigaldusjuhendile

Garantii ei kata:

  • mistahes kaudseid kulutusi
  • vigasid, mis on põhjustatud ekstreemsetes tingimustes kasutamisest, nagu äike, välk, üleujutus, tulekahju, halb ventilatsioon või teised tingimused, mis ei olnud AS Glamox HE poolt kontrollitavad
  • komponentide vahetust, mis tuleneb nende kulumisest toodete sihipärase kasutamise tulemusena, nagu vahetatavad valgusallikad, starterid ja akud
  • vigasid, mis on seotud toote mitteühilduvusest juhtimissüsteemide ja toitepingega
  • tooteid, mida on täiustatud, muudetud või parandatud volituseta isikute poolt
  • regulaarsest hooldusest või parandamisest tingitud juhtumeid