Elektromagnetilise ühilduvusega seotud testimine

EL-i direktiivides on esitatud nõuded, millele peavad vastama kõik Euroopa Liidus müüdavad tooted. Seepärast peavad kõik elektritooted järgima elektromagnetilist ühilduvust puudutavat direktiivi.
Kõnealune EL-i direktiiv viitab tootestandardile EN-55015 (valgustist tulenevad elektromagnethäired) ja EN-61547 (valgusti häiringukindlus väliskeskkonnast pärit elektromagnethäirete suhtes).

Elektromagnetilise ühilduvuse kontrollimise olulisus
Elektromagnetiline ühilduvus on elektrivaldkonna teadusharu, mis uurib elektromagnetilise energia soovimatut tekitamist, levitamist ja vastuvõtmist, viidates sellega kaasnevatele soovimatutele mõjudele (elektromagnethäired ehk EMI).
 
Elektromagnetilise ühilduvuse eesmärk on tagada, et seadmed või süsteemid ei takistaks üksteise tööd elektromagnethäirete tekitamise ja absorptsiooni kaudu.

Testimine varjestatud kambris
Varjestatud kambris saab sooritada kõiki valgustite kontrollimiseks vajalikke teste. Saame tooteid testida järgmistes valdkondades: juhtivuslikud või kiirguslikud häiringud, elektrostaatiline lahendus, ülepinge elektriliinides ja immuunsus kõrgsageduslike elektromagnetväljade suhtes.