EN12464-1:2011

Aastal 2011 täiendati Euroopa töökohavalgustuse standardit EN 12464-1. See täiendus toob kaasa muutuse sisetöökohtade projekteerimises. Glamox keskendub nendele muutustele, selgitades, mida need tähendavad sisetöökohtade valgustuspaigaldistele. 
Peamine filosoofia uue standardi normide taga on soov parandada inimeste töökohtade ergonoomikat läbi suurema valgustatuse seintel ja lagedel ning läbi parendatud visuaalse kommunikatsiooni tingimuste.

Rohkem valgust seintel ja lagedel suurendab heaolu tunnet ja liikumist töökeskkonnas. Ka uuemad uuringud on tõestanud, et suurem valgustugevus ruumis parandab kontsentratsiooni ja tunnetust.
 
Visuaalne kommunikatsioon on inimestevaheline koostoime, mis baseerub miimikal ja kehakeelel. See eeldab omakorda rohkem valgust vertikaalselt, st valgust vertikaalpindadel. Üks mõõde vertikaalvalgustuses on silindriline valgustatus.


 sylinderhoder_17.02.12_med_piler
Silindriline valgustatus Ez on keskmine vertikaalne valgus kujutletaval silindril. Modelleerimiseffekt on silindrilise ja horisontaalse valgustatuse suhe (Eh).


Nagu pildilt näha, on see kogu valgustuse keskmine väärtus, mis vertikaalpindadel sinu pea kohal on. Liiga palju valgust sinu näol pole ka hea. Selleks, et näha näoilmeid on vajalik et valgus ei peseks kõiki detaile ära, vaid et tekiksid varjud ja kontrastid. Seda saab mõõta modelleerimiseffektiga, mis on igast küljest langeva valguse (silindriline valgustatus) ja ülalt langeva valgustuse (horisontaalne valgustatus) suhe. Optimaalseks modelleerimiseffektiks uue standardi kohaselt loetakse suhtarvu 0,3 ja 0,6 vahel. Silindrilise valgustatuse ja modelleerimiseffekti soovitatavad väärtused kehtivad ainult nn aktiivsustsoonides, kus asuvad inimesed või kus leiavad aset visuaalsed kommunikatsioonid. Joonisel on näha aktiivsustsoonid kontoris.

to_flater_09.05.2012 
Aktiivsustsoonid kontoris; esimene on 1,2 meetri kõrgusel inimeste istumisalas ja teine on 1,6 meetri kõrgusel inimeste kõndimise ja seismise alas.


Uus valgustuse kava on mõnevõrra keerukam, kuna normid on jagatud soovitusteks ja nõeteks. Nõutud väärtused on madalamad, kui soovituslikud. Suurema visuaalse kommunikatsiooniga keskkonnas, nagu kontorid, haiglad ja klassiruumid, tuleb jälgida soovituslikke väärtusi. Kuidas muutub tööstuskeskkonna valgustus selles küsimuses, saame tulevikus veel näha, kuna normid on alles uued. Glamox soovitab alati parimaid ergonoomilisi lahendusi, kuna see tõstab töötajate heaolu ja tootlikkust.

Uute normide järgimine viib kindlasti enamikel juhtudel töökeskkonna olulise paranemiseni, kuid võib viia ka lambivõimsuste-, valgustite arvu suurenemiseni ning valgustite ümberpaigutamiseni. Seega on oluline, et valgusti tootja, lõpptarbija, elektriprojekteerija ja ehitaja laskuksid dialoogi, et mõista tagajärgi, mis tulenevad uutest nõuetest. Glamox on juba hinnanud uute normide mõju meie koolivalgustuse-, kontorivalgustuse- ja meditsiinivalgustuse kontseptsioonidele. Paljudel juhtudel on vaja suurendada lambivõimsust või lisada valgusteid. Meie arvates ei tohiks esiplaanil olla energiasääst, vaid valgustuse kvaliteet. Pigem tuleks tähelepanu pöörata valguse väljalülimisele, kui kedagi pole ruumis. Glamox soovitab individuaalseid-, energiasäästlikke- ja paindlikke valguslahendusi kõigile kasutajatele ja klientidele.