Fotomeetria

Fotomeetria on inimese poolt nähtava valgusenergia mõõtmisega tegelev teadusharu.
Meie valgusteid testitakse pöördpeegel-fotomeetriga, mis hoiab valgusti liikumatuna ja fotoelemendist piisavalt kaugel, nii et valgustit saab pidada punktallikaks. Pöördpeegel-fotomeetris on kasutusel mootoriga süsteem ja peegel, mis suunab valgustilt eri suunas eralduva valgusenergia eemal asetsevale fotoelemendile. Fotomeetrilistest andmetest saab tuletada konkreetse valgusti eraldatava valguse tehnilised andmed.

Neid andmeid saab kasutada valgustuse arvutusprogrammides (kogu ruumi eri valgustite arvutamine ja hindamine) ning täpsete valgustuskavade loomisel.

Kõik fotomeetriakatsed sooritatakse standardi EN13032-1 ning CIE (Rahvusvaheline Valgustuskomisjon) määruste ja juhiste põhjal.