Investeeringu tasuvuse kalkulaator

Meie investeeringu tasuvuse kalkulaator arvutab tasuvusaja investeerimisel LED-paigaldisse võrreldes tavapäraste valgusallikate paigaldusega.
Tasuvusaeg kalkuleeritakse jagades tegevuskulude erinevuse investeeringute erinevusega. See näitab, mitu aastat sa pead oma algset investeeringut "tasa teenima". Kalkulaator arvutab ka energiasäästu protsentides LED-lahendusele üleminekul.

Kõik kalkulaatori väljad tuleb täita võimalikult täpselt. See kehtib nii paigaldatavate valgustite koguse ja hinna kui ka paigalduskulude ja energiakasutuse kohta uutel ja olemasolevatel valgustitel. Lisaks on oluline teave ka valgusti kasutusaeg aastas ja valgusallika eluiga. Kalkulaatori kasutamine nõuab määruse „Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika“, vastu võetud 08.10.2012, Nr 63, tundmist, et arvutada valgusti standardset kasutusaega erinevat tüüpi hoonetes.